BĄDŹMY W KONTAKCIE

Czy masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(tj. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  M.P. Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-146 Warszawa ul. Komitetu Obrony Robotników 48, tel. +48 22 43 00 450, rodo@mp.com.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w następującym celu (w zależności od zakresu udzielonej zgody):
  1. do kontaktu z architektem
  2. do kontaktu  z klientem
  3. do wysyłki newsletter
 3. Podane przez  Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. dostawcom usług informatycznych,
  2. dostawcom usług prawnych i audytowych,
  3. innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  1. zakończenia sprawy w zakresie której kontaktował się architekt/klient.
  2. wycofania zgody na wysyłkę newsletter

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie, za pomocą wysłania informacji na adres: rodo@mp.com.pl.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu- na warunkach określonych w przepisach RODO.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu przez pracownika M.P.Polska lub wysyłki newsletter.